Obchodní podmínky

Provozovatel

MAX CARS Training s.r.o.
Voznice 214
263 01 Voznice

IČ: 01381521

DIČ: CZ01381521

Potvrzení objednávky

Přijímáme objednávky online přes E-shop, emailem či osobně. V každém případě je nutné uvést kontakt pro potvrzení objednávky, a to buď e-mail nebo telefon, je nutné v objednávce uvádět adresu a příjemce pro zaslání doporučené zásilky. Na základě přijetí online objednávky Vám bude zasláno přijmutí Vaší objednávky - automaticky se ze systému pošle email na emailovou adresu uvedenou v objednávce s rekapitulací celé Vaší objednávky.

Doručení objednávky

Dárkový poukaz lze zaslat standardně doporučenou poštou bez dalších příplatků, poštou na dobírku (za poplatek) či vyzvednout osobně  -  nutno telefonicky domluvit Tel.: +420 777 309 309 nebo na kancelar@maxcars.cz

Expedice

Objednávky jsou vyřizovány cca do jednoho pracovního dne, odesílány jsou zpravidla následující pracovní den po přijetí objednávky (v listopadu a prosinci odesílání dějeodesíláme až 2x denně)

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dárkový certifikát, který opravňuje jeho držitele k čerpání objednané služby na základě rezervace a jeho dodání na adresu uvedenou objednatelem v objednávce. Zprostředkování služby zajistí zprostředkovatel držiteli dárkového certifikátu, držitelem může být objednatel nebo třetí osoba.

Objednáním dárkového certifikátu se přitom rozumí: objednávka dárkového certifikátu přijatá přes E-shop, osobní objednávka dárkového certifikátu nebo objednávka dárkového certifikátu e-mailem. Objednáním přes online objednávkový formulář vzniká neodvolatelný návrh objednatele na doručení dárkového certifikátu.

Místem dodání dárkového certifikátu je adresa uvedená objednatelem v jeho objednávce. Zprostředkovatel neručí za ztrátu nebo zpožděné doručení dárkového certifikátu přepravcem.

Za doručení dárkového certifikátu se považuje převzetí certifikátu objednatelem nebo oprávněnou osobu uvedenou v objednávce, nebo jinou oprávněnou osobu, která se v době doručení zdržuje na adrese dodání uvedené v objednávce.

Platnost dárkového certifikátu je 4 měsíce v jízdní sezóně ( cca až 8 měsíců od uzavření smluvního vztahu) ve prospěch zprostředkovatele a je vyznačen na každém dárkovém poukazu. V případě vypršení platnosti certifikátu bez provedení rezervace a uplatnění objednané služby zaniká nárok držitele certifikátu na plnění bez jakékoli náhrady škody.

Standardně prodlužujeme platnost našich poukazů pro 1. a 2. měsíc po uplynutí platnosti poukazu ZDARMA, pro následné měsíce již za poplatek, a to: Každý jeden měsíc prodloužené platnosti je zpoplatněn 10 % z ceny a hodnoty voucheru v aktuálním ceníku. Vypočítává se z ceny včetně příslušné sazby DPH, ovšem poplatek dani nepodléhá, jelikož je jedná o sankční položku.

Práva a povinnosti smluvních stran

Oprávněný příjemce služby uvedený v rezervaci je povinen se dostavit v rezervovaném datu a hodině na místo konání služby. V případě, že se ani objednatel, ani oprávněný příjemce služby na dané místo nedostaví, považuje se služba za vyčerpanou. Náhrada škody ani jedné smluvní straně v tomto případě nenáleží.

Závazná rezervace může být ze strany pořadatele zážitku zrušena z důvodu:

1. Pro nepřízeň počasí (deště, bouřky, silný vítr, nízká venkovní teplota, kroupy)

2. Pro nesjízdnost tratě (sníh, déšť, led, znečištění, havárie)

3. Pro neočekávanou technickou závadu na vozidle či poruchu vozidla

Vozidlo k řízení nelze poskytnout neslyšícím osobám nebo osobám jinak zdravotně postiženým, a to ani v případě, že vlastní řidičské oprávnění.

Na všechny výše popsané body se nevztahuje nárok náhrady škody (ujeté kilometry, ubytování apod.) Jako kompenzace bude rezervovaným klientům nabídnut náhradní termín vč. bezplatného prodloužení poukazu v případě, že danému poukazu končí platnost ve stejném či následujícím kalendářním měsíci po zrušené závazné rezervaci.

Dárkový certifikát není možné směnit za peníze.

Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data, uvedená do objednávky slouží pouze pro správné doručení objednaného zboží. Podle zákona o ochraně osobních dat s nimi nebude jinak nakládáno a nebudou poskytnuta třetí osobě.

Cena

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH (není-li uvedeno jinak). Cena, která je uvedena je cena konečná, zvyšuje se jen v případě je-li zásilka zasílána na dobírku, poplatek za dobírku se dozvíte při objednávce.

V přípaě, že chcete zaslat poukaz poštou standardně - doporučeně, tak je nutné první uhradit zaslanou fakturu emailem.

Zpoplatněná služba pro klienty:

  1. Prodloužení poukazu po 6 měsících = 10% z ceny / hodnoty poukazy za každý měsíc prodloužení   Ostatní:
  2. Výměna poukazu (na jiné jméno)
  3. Vystavení duplikátu poukazu
  4. Vystavení + zaslání poukazu – v případě, že byla objednávka stornována až po jejím odeslání a tedy vystavení poukazu s příslušenstvím / 1ks

CENA:  150,-Kč + 21% DPH = celkem 182,-Kč. Posíláme na adresu na dobírku

Reklamace

V případě reklamace našeho zboží je nutné kompletní objednávku zaslat na adresu provozovatele s popisem závady. Zboží zaslané k reklamaci na dobírku nebude akceptováno.

Provozovatel je povinen oznámit své stanovisko k porušení povinností nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného vyjádření příjemce služeb.

Nárok na reklamaci mají pouze kompletně doručené zásilky (poukaz + faktura + příslušenství + písemná žádost o reklamaci obsahující veškeré indentifikace kupujícího ), a to do 14-ti kalendářních dní od objednávky.

Storno

Bezplatné storno rezervace temínu k čerpání služeb ze strany objednatele je možné učinit nejpozději 48 hodin před rezervovaným termínem, a to písemně emailem na info@pujcsiferrari.cz

Pro storno provedené objednatelem v pozdějším termínu se smluvní strany dohodly na storno poplatku ve výši 100% z ceny či hodnoty voucheru nebo certifikátu prodaného třetí osobou ( agentury, internetové portály ad. )

V případě storno rezervace ze strany provozovatele, spol. MAX CARS Plus s.r.o., provedené z důvodu nepříznivého počasí či z jiných technických důvodů se smluvní strany dohodly na zajištění náhradního termínu v nejbližším možném období.

Závěrečná ustanovení

Další vztahy mezi zprostředkovatele a objednatelem, neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí platnými příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku České republiky.

Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech provozovatele podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo použity bez písemného souhlasu společnosti. Fotografie použité v informačních materiálech společnosti k nabízeným akcím a aktivitám mají pouze informační charakter.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2016

 

 

GP webpay MasterCard Maestro VISA electron V Pay Diners Club DISCOVER MasterCard SecureCode Verified by VISA